Home

Profiel Mark van de Velde
Opgeleid als stadssocioloog heb ik me altijd ingezet voor de ontwikkeling van de stad. In het begin van mijn loopbaan vanuit specifieke invalshoeken: cultuur, economie, sociaal, fysiek. Bij het werk bij corporaties komen al die disciplines samen en werk ik op een integrale manier aan de stad.

Directeur-bestuurder Woningstichting &Samenwerking Vlaardingen.
Na 11 jaar verschillende management posities te hebben bekleed, ben ik sinds november 2018 eindverantwoordelijk als directeur-bestuurder. Het is een eer en een uitdaging om deze relatief kleine corporatie toekomstbestendig te maken en me in te zetten voor goed rentmeesterschap.

Programma manager strategie woningcorporatie Havensteder
Als programma manager werkte ik aan strategische allianties. Dit programma bevat verschillende samenwerkingsverbanden waaronder het Rotterdams Woongenootschap, een wooncoöperatie i.o., de WOM Mathenesserweg en lidmaatschap RvT in de Delfshaven coöperatie.

Manager Wonen Havensteder
Manager Wonen is verantwoordelijk voor de verhuur, beheer en (gebieds)ontwikkeling in de gebieden Delfshaven Centrum en Noord. Het gaat om ongeveer 10.000 woningen in de wijken Agniesebuurt, Provenierswijk, Oude Noorden, stukje Centrum en Bospolder Tussendijken. Na een aantal staf management functies ben ik in deze lijnpositie eindverantwoordelijk voor het operationeel management en de ontwikkeling van wijken. Vind het een mooie uitdaging om met minder middelen en mensen en dus met de nodige creativiteit en innovativiteit deze wijken een stap verder te brengen en resultaten te halen op het gebied van verhuur, incasso en beheer.

Manager Staf Wonen Havensteder
Havensteder is de fusie organisatie van PWS Rotterdam en Com.Wonen. Sinds de fusie in 2011 ben ik manager Staf Wonen. Staf Wonen functioneert als een intern adviesbureau en helpt de interne organisatie haar processen te optimaliseren en het strategisch beleid te vertalen naar tactisch beleid en operationele richtlijnen. http://www.havensteder.nl

Manager Programmabureau PWS Rotterdam
Van 2009-2011 werkte ik als manager van het Programmabureau Wonen aan de uitvoering van wijkvisies bij woningcorporatie PWS Rotterdam. Daarvoor werkte ik twee jaar als projectmanager, in deze functie adviseerde ik de directie op strategisch en beleidsmatig gebied over de wijkontwikkeling. http://www.pws-rotterdam.nl

Gespreksleiding debat
Inmiddels heb ik ruime ervaring opgebouwd in het leiden van debatten en groepsgesprekken en hierin een eigen stijl ontwikkeld. Ik doe dit ondermeer tijdens Art & Talk avonden en in opdracht van stichting Op Trek Transvaal.

Bestuursfuncties
-Lid bestuur van Rotterdamse Oogst

-Lid bestuur Voedseltuin

-Bij het Observatorium was ik voorzitter van de stichting. Observatorium maakt prachtige kunst op het snijvlak van stedelijke planning, architectuur en landschapsarchitectuur.

-Stichting Op Trek Transvaal onderzoekt de betekenis van kunst in wijktransformatieprocessen. Bij deze stichting was ik penningmeester.

Beleidsmedewerker afdeling Economie
In 2006 en 2007 werkte ik bij de provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker bij de afdeling Economie, bureau strategie en kenniseconomie. Ik richt me inhoudelijk op de creatieve economie in Zuid-Holland. Ben zeer tevreden dat ik me daar in kan verdiepen en zodoende een zinvolle bijdrage aan de groei van de economie kan leveren. http://www.zuid-holland.nl

Initiatiefnemer en organisator Art & Talk
Samen met Bas Tiemes en Jan Melis organiseerde ik multidisciplinaire culturele avonden onder de titel Art & Talk. Art and Talk brengt mensen en netwerken bij elkaar, verdiept een actueel thema uit de stadscultuur vanuit diverse disciplines. Chinese Dream en Open Resource, Creatieve Stad Den Haag en Do Sustainable waren de thema’s.www.kingkong-galerie.nl

Creatief consultant Tinker
Ik werkte in 2005 een half jaar bij Tinker. Tinker is een ideeenbureau, het ontwikkelt, verspreid en realiseert samen met de opdrachtgever ideeën. Voor mij betekende dit een nieuwe uitdagende stap in mijn ontwikkeling en loopbaan. Tinker is een intelligent, creatief en inspirerend bureau, maar ik was toch niet helemaal op mijn plek daar in Utrecht….

Consultant Inicio
Van 2002 tot 2005 werkte ik bij Início, een bureau voor projectmanagement en beleidsadvisering op het gebied van stedelijke vernieuwing. Início is een harstikke leuk bedrijf, waarbij ik mijn kennis en ervaring op het gebied van communicatie, projectmanagement, het beïnvloeden van processen en mijn liefde voor stedelijke ontwikkeling inzette. |

Projectleider Digital Playground
Digital Playground is een media concept waarbij jongeren kennis maken met de creatieve kanten van digitale media. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor: het werven van financiële middelen, het ontwikkelen van digitale lesmethoden en de organisatie en productie van evenementen. Digital Playground is onder mijn leiding uitgegroeid tot een toonaangevend media-educatie platform.

Projectmedewerker AIR
Architecture International Rotterdam [AIR] is een organisatie die disciplines als beeldende kunst, film, nieuwe media en fotografie inschakelt om het debat over de toekomst van architectonisch en cultureel Rotterdam te stimuleren. Ik was verantwoordelijk voor het project DataWolk Hoeksche Waard, projectmanager van conferenties en webredacteur.

Wereldreis

Samen met mijn toenmalige vriendin Wieneke heb ik in 2000-2001 een geweldige reis van een half jaar gemaakt met de volgende route: Thailand, Laos, Cambodja en India.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s